Resen+Co

er en løsningsorienteret konsulentvirksomhed som er specialiceret
i at kompetenceudvikle de kundevendte ressourcer.

Vi er et team af specialister inden for de funktioner
der typisk er markedsorienteret.

Med afsæt i hvor virksomheden og medarbejderne er netop nu,
skræddersyr vi uddannelsesforløbet med respekt
for den enkelte og den daglige drift.

Det siger kunderne om vores arbejde

I 2014 og 2015 har vi samarbejdet med Resen & Co.
I perioden har vi, med stor tilfredshed, registreret en markant øget kundetilfredshed.
Resultaterne er opnået dels via traditionel undervisning og dels ved medlyt af indgående samtaler i afdelingen.
Vores samarbejde  fortsætter i 2016.

Jan Pagh
Jan PaghDirektørWinePartners ApS

Vi har oplevet en øget medarbejdertilfredshed efter intern kommunikationstræning med Resen.
Det har været et særdeles udbytterigt samarbejde, som vi varmt vil anbefale.

Ann Samsøe-Nicolaisen
Ann Samsøe-NicolaisenHR partnerSandtoft og Larsen A/S

Hvad kan vi hjæpe dig med?

Sælgertræning

Vi ser salg som et ædelt håndværk, der skal vedligeholdes og især udvikles for at være på omgangshøjde med de krav der stilles, for at nå virksomhedens fastlagte mål.

Vi ved, at elementer som forhandlingsteknik, indvendingsbehandling, ROI argumentation og lukke- og afslutningsteknikker er færdigheder en professionel sælger skal beherske. Vi leverer en kombination af klasseundervisning, e-learning og on-the-jobtraining. Alle erfaringer vise, at det giver de bedste resultater på den kortest mulige tid.

Kundecenter udvikling

Det moderne kundecenter er i dag et af de allervigtigste aktiver i professionel serviceorienteret organisation.
 Kundecentret er i høj grad organisationens ansigt udadtil, både når det gælder salg og service og support. Centrene efterlader virksomhedens profil og afspejler virksomhedens image og professionalisme.

TM Træning og udvikling

I den moderne salgsorganisation har telemarketing funktionen for længst vist sin styrke. Den er et uvurderlig værktøj til f.eks. at forkorte salgsprocessen gennem:
Markedsscreening
Databaseopdatering
Emnegenerering
Mødebooking.

Lederudvikling

Ledelse foregår i relationen mellem leder og medarbejdere. Alle relationer er forskellige og stiller derfor krav til hvilken lederrolle der er den rigtige, her og nu.
Derfor er en lederuddannelse et must for alle ledere. En solid uddannelse giver lederen de rette kompetencer til at lede og udvikle relationer og samarbejdsprocesser i egen organisation.

Coaching

Dine medarbejdere bærer på mange talenter i utallige kombinationer. Nogle er opdagede og andre er uopdagede eller uudnyttede talenter. Coaching hjælper den enkelte medarbejder med at afdække disse styrker og hvilke barrierer, der bremser talentet.
Et coachingforløb hos Resen+Co kan starte med at kortlægge hvilke talenter og potentialer dine medarbejdere har. Vi bruger talent testen TT38. Testen afdækker hvilke uindfriede og uopdagede talenter der med fordel kan arbejdes på at udvikle.

Frontdesk træning

Det er receptionen der håndterer de telefoniske henvendelser. Receptionisten er den første person kunderne, og øvrige gæster, møder i virksomheden. Dermed afspejler receptionisten virksomhedens kultur, holdning til service og er virksomhedens menneskelige ansigt. Receptionisten er ofte det centrale ankerpunkt i virksomheden som koordinerer ressourcer, fordeler post, mail og pakker. Alt i alt en bred palet af opgaver, som kræver en særdeles serviceorienteret adfærd og professionel fremtræden.

Personlig rådgivning er den bedste rådgivning

Ring til os og lad os få snak om hvordan vi kan få dine medarbejdere til at vokse med kunderne i centrum, eller udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig.

Resen+Co
Tranevænget 52
2605 Brøndby

Tlf.: 93 20 60 40

mail: info@resen.eu
cvr.: 29597529
Jyske Bank &
Nykredit Bank

© | Resen+Co | 2016